ഐ.ടി ക്വിസ് (2)

ഐടി ക്വിസ് ഭാഗം 1ഇവിടെ നിന്ന് വായിക്കുക..

നാമെല്ലാവരും ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണല്ലോ. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള മിനിമം കാര്യമെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാതിരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോള്‍ താഴെയുള്ള സിംപിള്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ തന്നെ ഉത്തരങ്ങള്‍ പറയുമല്ലേ... വേഗം താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ വായിച്ച് ഉത്തരങ്ങള്‍ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുമല്ലോ... 

Best Wishes


 

1. VIRUS ന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം എന്ത് ?


2. ഇന്റെര്‍നെറ്റിന്റെ പിതാവ് ?


3. മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചതാര് ?


4. ഗൂഗിള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചതാര് ?


5. DVD - യുടെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം?


6. ഒരു ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ?


7. ആരാണ് ഈമെയില്‍ കണ്ടുപിടിച്ചത്?8. HTML - ന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം?


9. വിക്കീപീഡിയയുടെ സ്ഥാപകനാര്?


10. LCD യുടെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം ?പരമാവധി ഉത്തരങ്ങള്‍ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ.....


ക്ലൂകള്‍ 

2. ഇതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ

4. അവര്‍ 2 പേരുണ്ട് 


ഉത്തരങ്ങള്‍1.Vital information Resource under siege
2.Vinton surff 
3.Douglas Angelbart
4. Lary page, sergy Brin
5.Digital Versatil Disk
6.1.44MB
7.Ray tom linson
8.Gyper text mark up langague
9.Jimmy wales
10.Liquid Crystal Display

Read Users' Comments (19)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails